Hướng dẫn

[section]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”2993″ width=”25″ link=”/”]

HƯỚNG DẪN THÀNH VIÊN NEW88

[/col]
[col span__sm=”12″]

[tabgroup title=”Thông tin hỗ trợ” style=”tabs” nav_style=”normal” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Tải app New88″]

[row_inner style=”large”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3594″ image_width=”60″ link=”#app” text_size=”large”]

Thực hiện cài đặc đơn giản với 6 bước được hướng dẫn dưới đây để trải nghiệm ngay NEW88 mượt mà.

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3595″ image_width=”60″ link=”/new88.apk” rel=”nofollow” text_size=”large”]

Cài đặc đơn giản với ứng dụng tích hợp, dung lương cực nhẹ, cho bạn những giây phút tuyệt vời nhất.

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3601″]

Bước 1
Truy cập vào Safari

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[scroll_to title=”ios” link=”app” bullet=”false”]

[ux_image_box img=”3602″]

Bước 2
Gõ NEW88.CA để truy cập

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3599″]

Bước 3
Chọn tiện ích của iphone

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3598″]

Bước 4
Chọn thêm màn hình

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3597″]

Bước 5
Chọn nút thêm

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3600″]

Bước 6
NEW88 ra ngoài MH chính

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Về chúng tôi”]

[blog_posts style=”shade” type=”slider-full” slider_nav_style=”circle” auto_slide=”2000″ cat=”75,73″ title_size=”xxlarge” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px”]

[/tab]
[tab title=”Chính sách bảo mật”]

[/tab]
[tab title=”Quy tắc và điều kiện khuyến mãi”]

[/tab]
[tab title=”Chơi có trách nhiệm”]

[/tab]
[tab title=”Nạp tiền thành viên”]

[blog_posts style=”shade” type=”slider-full” slider_nav_style=”circle” auto_slide=”2000″ ids=”524,2548,1068″ title_size=”larger” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px”]

[/tab]
[tab title=”Nạp tiền thành viên”]

[/tab]
[tab title=”Nạp tiền thành viên”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]