NEW88 Tổng hợp kết quả xổ số 30 ngày – KQXS 3 miền

NEW88 tổng hợp kết quả xổ số 30 ngày đầy đủ và chính xác nhất. Từ đó để các anh em có kinh nghiệm và cơ sở trong việc soi cầu, tìm được con số may mắn nhất để bơi về bờ an toàn nhé.

Thống kê kết quả xổ số 30 ngày miền Bắc – XSMB 30 ngày

Thống kê kết quả xổ số 30 ngày miền Bắc - XSMB 30 ngày
Thống kê kết quả xổ số 30 ngày miền Bắc – XSMB 30 ngày

Kết quả xổ số 30 ngày từ miền Bắc sẽ được NEW88 tổng hợp dưới đây để các anh em cùng tham khảo nhé.

Kết quả XSMB 7 ngày gần nhất

Kết quả XSMB chủ nhật ngày 5/6/2022 về như sau:

 • Ký tự: 3YM-14YM-4YM-11YM-6YM-2YM
 • Đặc biệt: 05479
 • Giải nhất: 40705
 • Giải nhì: 21572, 72488
 • Giải ba: 25980;76232; 38091; 47227; 02038; 03832

Kết quả XSMB thứ 7 ngày 4/6/2022 về như sau:

 • Ký tự: 2YL-1YL-5YL-11YL-8YL-7YL
 • Đặc biệt: 60832
 • Giải nhất: 30058
 • Giải nhì: 63129; 67653
 • Giải ba: 30448; 14577; 57334; 18196; 03418; 21125

Kết quả XSMB thứ 6 ngày 3/6/2022 về như sau:

 • Ký tự: 2YK-7YK-10YK-4YK-9YK-3YK
 • Đặc biệt: 89242
 • Giải nhất: 06999
 • Giải nhì: 68754; 88467
 • Giải ba: 97694; 47292; 96561; 61211; 45866; 76038

Kết quả XSMB thứ 5 ngày 2/6/2022 về như sau:

 • Ký tự: 10YH-13YH-3YH-15YH-1YH-9YH
 • Đặc biệt: 51768
 • Giải nhất: 40463
 • Giải nhì: 20261; 32549
 • Giải ba: 55485; 75696; 81344; 25884; 48194;19999

Kết quả XSMB thứ tư ngày 1/6/2022 về như sau:

 • Ký tự: 4YG-2YG-8YG-11YG-12YG-15YG
 • Đặc biệt: 31918
 • Giải nhất: 04729
 • Giải nhì: 37215; 50551
 • Giải ba: 27923; 65013; 34637; 04904; 14101; 69438

Kết quả XSMB thứ ba ngày 31/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 11YF-8YF-2YF-7YF-10YF-3YF
 • Đặc biệt về: 39725
 • Giải nhất: 23112
 • Giải nhì: 94003; 94061
 • Giải ba: 12526; 60746; 72450; 16619

Kết quả XSMB thứ hai ngày 30/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 20YE-7YE-1YE-6YE-2YE-16YE-11YE-4YE
 • Đặc biệt về: 12512
 • Giải nhất: 62935
 • Giải nhì: 64686; 41116
 • Giải ba: 68096; 98840; 32140; 56092; 30312; 08501

Thống kê kết quả xổ số 7 ngày tiếp theo (từ 23/5 đến 29/5)

Thống kê kết quả xổ số 7 ngày tiếp theo (từ 23/5 đến 29/5)
Thống kê kết quả xổ số 7 ngày tiếp theo (từ 23/5 đến 29/5)

Kết quả XSMB chủ nhật ngày 29/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 2YD-12YD-13YD-9YD-14YD-6YD
 • Đặc biệt về: 87354
 • Giải nhất: 28042
 • Giải nhì: 37479; 22643
 • Giải ba: 39497; 85599; 19492; 74411; 95798; 58465

Kết quả XSMB thứ 7 ngày 28/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 10YC-3YC-1YC-15YC-11YC-4YC
 • Đặc biệt về: 57318
 • Giải nhất: 86313
 • Giải nhì: 52292; 77476
 • Giải ba: 75688; 25120; 57019; 90657; 67823; 68014

Kết quả XSMB thứ sáu ngày 27/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 8YB-11YB-2YB-14YB-5YB-15YB
 • Đặc biệt về: 29667
 • Giải nhất: 67112
 • Giải nhì: 89775; 42471
 • Giải ba: 59259; 29533; 15141; 57109; 29907; 26346

Kết quả XSMB thứ năm ngày 26/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 7YA-6YA-8YA-10YA-11YA-1YA
 • Đặc biệt về: 41717
 • Giải nhất: 67112
 • Giải nhì: 58093; 91750
 • Giải ba: 59259; 29533; 15141; 57109; 29907; 26346

Kết quả XSMB thứ tư ngày 25/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 8YB-11YB-2YB-14YB-5YB-15YB
 • Đặc biệt về: 29667
 • Giải nhất: 67112
 • Giải nhì: 89775; 42471
 • Giải ba: 87740; 81446; 96330; 95650; 41883; 98877

Kết quả XSMB thứ ba ngày 24/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 11XY-8XY-9XY-7XY-13XY-6XY
 • Đặc biệt về: 97218
 • Giải nhất: 58758
 • Giải nhì: 87719; 05801
 • Giải ba: 31319; 32255; 69356; 87026; 37101; 22493

Kết quả XSMB thứ hai ngày 23/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 6XV-14XV-5XV-4XV-1XV-10XV
 • Đặc biệt về: 29213
 • Giải nhất: 64806
 • Giải nhì: 79526; 21519
 • Giải ba: 79055; 83498; 48166; 66999; 60892; 26542

Thống kê kết KQXS miền Bắc 7 ngày tiếp đó (từ ngày 16/5/ đến 22/5)

Thống kê kết KQXS miền Bắc 7 ngày tiếp đó (từ ngày 16/5/ đến 22/5)
Thống kê kết KQXS miền Bắc 7 ngày tiếp đó (từ ngày 16/5/ đến 22/5)

Kết quả XSMB chủ nhật ngày 22/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 8XU-5XU-1XU-13XU-6XU-7XU
 • Đặc biệt về: 24547
 • Giải nhất: 49158
 • Giải nhì: 88253; 39604
 • Giải ba: 77448; 92351; 99577; 48872;58631; 09422

Kết quả XSMB thứ 7 ngày 21/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 11XT-6XT-2XT-8XT-3XT-5XT
 • Đặc biệt về: 85198
 • Giải nhất: 20830
 • Giải nhì: 08364; 24874
 • Giải ba: 09500; 00837; 14233; 78831; 28309; 86212

Kết quả XSMB thứ sáu ngày 20/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 10XS-15XS-3XS-12XS-5XS-11XS
 • Đặc biệt về: 78195
 • Giải nhất: 29924
 • Giải nhì: 93148; 31878
 • Giải ba: 90373; 98148; 70425; 68174; 87509; 45128

Kết quả XSMB thứ năm ngày 19/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 9XR-13XR-2XR-7XR-12XR-14XR
 • Đặc biệt về: 49968
 • Giải nhất: 89976
 • Giải nhì: 98236; 01110
 • Giải ba: 64466; 55492; 25276; 76607; 20023; 86611

Kết quả XSMB thứ tư ngày 18/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 8XQ-13XQ-6XQ-2XQ-7XQ-9XQ
 • Đặc biệt về: 69049
 • Giải nhất: 92364
 • Giải nhì: 38074; 38286
 • Giải ba: 33957; 38478; 51395; 00617; 57860; 35530

Kết quả XSMB thứ ba ngày 17/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 6XP-1XP-14XP-10XP-4XP-2XP
 • Đặc biệt về: 58553
 • Giải nhất: 76496
 • Giải nhì: 45698; 57221
 • Giải ba: 59976; 69948; 14444; 44215; 92866; 39702

Kết quả XSMB thứ hai ngày 16/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 11XN-13XN-6XN-7XN-12XN-8XN
 • Đặc biệt về: 17713
 • Giải nhất: 95077
 • Giải nhì: 26845; 85992
 • Giải ba: 68037; 86767; 32549; 59746; 77064; 23960

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc từ ngày 9/5 đến 15/5

Kết quả XSMB chủ nhật ngày 15/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: XM-3XM-10XM-2XM-11XM-4XM
 • Đặc biệt về: 13716
 • Giải nhất: 13716
 • Giải nhì: 59642; 55194
 • Giải ba: 92663; 63665; 00952; 87008; 93229; 96476

Kết quả XSMB thứ 7 ngày 14/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 15XL-10XL-11XL-2XL-6XL-7XL
 • Đặc biệt về: 30775
 • Giải nhất: 08368
 • Giải nhì: 69632; 67521
 • Giải ba: 75571; 94533; 83453; 76996; 31087; 18091

Kết quả XSMB thứ 6 ngày 13/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 6XK-1XK-15XK-10XK-3XK-5XK
 • Đặc biệt về: 29436
 • Giải nhất: 46318
 • Giải nhì: 32294; 77466
 • Giải ba: 93212; 62933; 41364; 37952; 17902; 12456

Kết quả XSMB thứ 5 ngày 12/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 7XH-13XH-15XH-9XH-5XH-12XH
 • Đặc biệt về: 55065
 • Giải nhất: 85044
 • Giải nhì: 34956; 54359
 • Giải ba: 61190; 18390; 05295; 62798; 29903; 41839

Kết quả XSMB thứ 4 ngày 11/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 13XG-12XG-2XG-4XG-9XG-7XG
 • Đặc biệt về: 27724
 • Giải nhất: 10916
 • Giải nhì: 79493; 89431
 • Giải ba: 16815; 42536; 74280; 38695; 05890; 21638

Kết quả XSMB thứ 3 ngày 10/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 1XF-6XF-10XF-7XF-14XF-2XF
 • Đặc biệt về: 35106
 • Giải nhất: 02963
 • Giải nhì: 45272; 06423
 • Giải ba: 55588; 98486; 28204; 41573; 93196; 25429

Kết quả XSMB thứ 2 ngày 9/5/2022 về như sau:

 • Ký tự về: 10XE-1XE-6XE-11XE-8XE-4XE
 • Đặc biệt về: 05659
 • Giải nhất: 61956
 • Giải nhì: 88928; 81464
 • Giải ba: 34913; 30428; 22065; 77513; 22093; 98047

Trên đây NEW88 vừa giúp bạn kết quả xổ số 30 ngày gần nhất của miền Bắc để anh em dễ dàng tham khảo. Kỳ sau chúc các anh em có thể chọn được con số may mắn để bơi vào bờ an toàn nhé.

Xem thêm: NEW88 KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM NAY – SOI CẦU XỔ SỐ NGÀY 2/6/2022